Znajdź artykuł

Ustalenia konferencji CITES

Na XI Konferencji CITES, która odbyła się niedawno w Kenii z udziałem przedstawicieli 155 państw, szeregu organizacji międzynarodowych, m.in. Komisji Unii Europejskiej i Interpolu oraz or¬ganizacji pozarządowych, rozpatrzono 62 propozy¬cje dotyczące poprawek do Załączników CITES oraz 40 projektów rezolucji m.in. w kwestiach dotyczą¬cych obrotu określonymi chronionymi gatunkami fauny i flory.[...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość