Znajdź artykuł

Urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych „OLAF” w ocenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Niedawno zostało opublikowane Sprawozdanie specjalne nr 2/2011 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Działania następcze związane ze sprawozdaniem specjalnym nr 1/2005 dotyczącym zarządzania Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych „OLAF”. Biorąc pod uwagę rangę poruszanych problemów wypada krótko przybliżyć najważniejsze kwestie poruszane w Sprawozdaniu. Przytoczone wcześniejsze „Sprawozdanie nr 1/2005 dotyczące zarządzania Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wraz z odpowiedziami Komisji” było opublikowane w Dz. U. UE serii C nr 202/1 z dnia 18.8.2005 r. i otwarcie wykazało pewne niedoskonałości w funkcjonowaniu Urzędu i w procedurach odzyskiwania należności jakie powinny wpłynąć do budżetu Wspólnot.[...]
6/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość