Znajdź artykuł

Uprzywilejowanie celne międzynarodowych targów i wystaw w prawie międzynarodowym na tle prawa polskiego

Jednym z głównych zadań dzisiejszego międzynarodowego prawa gospodarczego jest liberalizacja zasad handlu międzynarodowego m.in. w zakresie dotyczącym spraw celnych. Wydawać by się więc mogło, że istnienie pewnych instytucji gospodarczych, mających zapewnione z góry traktowanie korzystniejsze od tego jakie zapewnia prawo powszechne, świadczy z pozoru o utrzymywaniu się w dalszym ciągu anachronicznych rozwiązań prawnych powstrzymujących prawidłowy rozwój wymiany międzynarodowej. Niekiedy jednak przyznanie odpowiednich udogodnień poszczególnym sferom życia gospodarczego może doprowadzić do zupełnie odwrotnego efektu. Takimi instytucjami są targi i wystawy międzynarodowe. Państwo chcąc aktywnie uczestniczyć w handlu międzynarodowym i uzyskiwać z tego korzyści natury gospodarczej, musi stworzyć na swym terytorium warunki do jego dogodnej egzystencji tak, aby zagraniczny kupiec wraz ze swym dobrami mógł spotkać się z krajowymi interesantami w sprzyjającym środowisku prawnym. Jednym z takich narzędzi gospodarczych są targi międzynarodowe, które korzystając z różnorakich udogodnień prawnych skutecznie przyczyniają się do rozwoju wymiany handlowej. W dzisiejszym stanie prawnym możemy stwierdzić, że targi i wystawy cieszą się przede wszystkim przywilejami natury fiskalnej i [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość