Uproszczona procedura VAT, czyli możliwość niezapłacenia podatku w momencie importu towaru – Ministerstwo Finansów wyjaśnia – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uproszczona procedura VAT, czyli możliwość niezapłacenia podatku w momencie importu towaru – Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Simplified VAT procedure, i.e. the possibility of not paying the tax at the time of importing the goods - The Ministry of Finance explains

Zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług czynni podatnicy VAT mogą rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy. Oznacza to, że importujący towary na terytorium UE mogą nie zapłacić należnego VAT przy zgłoszeniu celnym i wpłacić go dopiero przy składaniu miesięcznej deklaracji podatkowej. Aktualizacja rejestracji na potrzeby walidacji uprawnień wynikających z art. 33a ustawy o VAT 04 styczeń 2023 [...]

Kup aby przeczytać całość