Znajdź artykuł

Uproszczenia na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1207/2001

Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej (UE) dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów straciło swoją moc. Podstawowe warunki przyznawania eksporterom uprawnień w zakresie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów obowiązujące w handlu między Wspólnotą Europejską (WE) i danym krajem lub grupą krajów, bądź też całym regionem – zawarte są w odpowiednich umowach międzynarodowych oraz przepisach rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/1993 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny . [...]
2/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość