Znajdź artykuł

Upraszczanie zgłoszeń celnych w praktyce

Mamy polityków, którzy zapowiadają, że będą walczyć z bezrobociem. jednak pomysły na zwalczanie bezrobocia są... "mało konkretne, nieprzekonywujące".1 Analizując niektóre, wybrane projekty można stwierdzić, że sukces w Polsce polegający na tworzeniu nowych miejsc pracy - wymaga ostrzejszych thatcherowskich posunięć, gdyż polityka łataniny, prowadzi do pewnej klęski pomysłów "naiwnych", a istnieje przecież wybór między pewnością porażki dotychczasowych strategii lub prawdopodobieństwa sukcesu strategii alternatywnych.2 Należy postawić fundamentalne pytanie... czy wzrost bezrobocia to wynik spowolnienia wzrostu naszej gospodarki, czy też wynik dążeń do większej konkurencyjności przedsiębiorstw? 4 strony - 12880 znaków [...]
12/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość