Upoważniony przedsiębiorca – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Upoważniony przedsiębiorca

Departament Ceł Ministerstwa Finansów bardzo solidnie przygotował się, a później realizował założenia wspólnotowego programu wdrożenia instytucji statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Tą nową instytucję kilkakrotnie przedstawialiśmy w naszych publikacjach. Przypomnę, że ma ona ułatwiać przedsiębiorcą odprawy celne. Do szczegółów odsyłam na strony internetowe ... [...]
1/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość