Znajdź artykuł

Upoważnienie Komisji Europejskiej do wydawania rozporządzeń taryfikacyjnych i ich kontrola sprawowana przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Dlatego aby wyjaśnić problemy interpretacyjnych w zakresie taryfikacji oraz „zapewnić jednolite stosowanie Nomenklatury Scalonej...”5 Komisja Europejska wydaje Rozporządzenia „w sprawie klasyfikacji określonych towarów w Nomenklaturze Scalonej” zawsze wtedy, gdy w poszczególnych państwach członkowskich istnieją różne poglądy w sprawie taryfikacji celnej jakiegoś towaru. Te tzw. Rozporządzenia taryfikacyjne zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich mają charakter konstytutywny6 i dlatego nie mogą mieć mocy wstecznej. Jednak Rozporządzenia taryfikacyjne nie zmieniają wspólnotowej praktyki taryfikacji, służą jedynie ustaleniu jednolitych warunków klasyfikacji dla określonego towaru, jednakże należy przy tym wyjść z założenia, że takie same warunki klasyfikacji obowiązywały już przed wejściem w życie danego Rozporządzenia taryfikacyjnego. ...[...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość