Znajdź artykuł

Unijne kontyngenty ilościowe w imporcie towarów przemysłowych

... Polskę, jako członka Unii Europejskiej, obejmują w 2004 r. wspólnotowe kontyngenty dotyczące importu tekstyliów, odzieży, stali oraz obuwia i zastawy stołowej. Nie wszystkie towary z tego zakresu objęte są kontyngentami ilościowymi. W celu uzyskania informacji czy towar, który jest importowany na obszar celny Wspólnoty z danego kraju trzeciego, objęty jest kontyngentem oraz w celu poznania wielkości kontyngentów i procedur udzielania licencji importowych,  należy sięgnąć do odpowiedniego wspólnotowego aktu prawnego. I tak:rozporządzenia Rady nr 3030/93 oraz 517/94 dotyczą kontyngentów importowych ustanowionych na towary tekstylne i odzieżowe; decyzje Komisji nr 2002/602/ECSC, 2002/1001/ECSC oraz 2002/1469/ECSC dotyczą kontyngentów w imporcie wyrobów stalowych odpowiednio z Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz Kazachstanu;rozporządzenie Komisji 2044/2004 ustanawia kontyngenty ilościowe w imporcie obuwia i zastawy stołowej z Chińskiej Republiki Ludowej. ...[...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość