Umowa o akcesji Rumunii do CEFTA – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Umowa o akcesji Rumunii do CEFTA

Wniosek o przystąpienie do CEFTA złożyła Rumunia 10 kwietnia 1996 r. a Umowa o Akcesji Rumunii do CEFTA została podpisana w Bukareszcie 12 kwietnia 1997 r. Umowę sporządzono w języku angielskim. Została ona ratyfikowana przez Rumunię w maju br. Umowa zawiera 14 artykułów, załączniki do artykułów 8, 10 i 11 oraz Protokóły od 14 do 21 wraz załącznikami do nich. Zgodnie z postanowieniami artykułu 14: [...]
9/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość