Tryb wprowadzenia towarów na obszar celny Ukrainy: główne etapy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Tryb wprowadzenia towarów na obszar celny Ukrainy: główne etapy

W przyjętym w 2002 roku Kodeksie Celnym Ukrainy (dalej - KCU) zostały szczegółowo omówione zagadnienia dotyczące przewozu towarów przez granicę celną państwa. Przemieszczaniu towarów przez granicę poświęcone są poszczególne rozdziały Kodeksu, które dotyczą takich zagadnień, jak: kontrola celna, załatwianie formalności celnych, przemieszczanie oraz przepuszczanie towarów przez granicę, czynności celne stosowane przy przemieszczaniu towarów różnymi rodzajami transportu, postępowanie z towarami znajdującymi się pod kontrolą celną, działalność gospodarcza powiązana ze świadczeniem usług przy zgłaszaniu towarów, procedury celne, szczegóły przepuszczania i opodatkowania towarów przewożonych przez obywateli, kontrola nad towarami przemieszczanymi przez granicę, które naruszają przepisy o ochronie praw własności intelektualnej. 6 stron - 16647 znaki[...]
7/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość