Znajdź artykuł

Trio prezydencji – o współpracy z Danią i Cyprem

Przywilej i jednocześnie obowiązek sprawowania prezydencji wprowadzony został mocą Traktatu z 1957 r. ustanawiającego Wspólnoty Europejskie. Jak pokazało jednak doświadczenie, okres sześciu miesięcy jest zbyt krótki, aby państwo sprawujące prezydencję mogło skutecznie zrealizować założone cele swojego przewodnictwa.[...]
8/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość