Znajdź artykuł

Transport drogowy po zmianie przepisów w 2007 roku

3 strony – 13 876 W związku z wieloma zmianami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, w Dz. U. Nr 125, poz. 874 z 2007r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym, co w sposób istotny uczyniło ten akt prawny bardziej przejrzystym. Ogłoszony tekst ustawy uwzględnia bardzo istotne, z punktu widzenia zarówno przewoźnika drogowego, jak i organów kontrolnych, zmiany ogłoszone w Dz. U. Nr 99, poz. 661 z 2007 r., a wprowadzone w ... [...]
3/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość