Transakcja towarem niekrajowym pomiędzy podmiotami krajowymi – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Transakcja towarem niekrajowym pomiędzy podmiotami krajowymi

Polska firma "A" kupuje towar za granicą RP i następnie odsprzedaje innej firmie polskiej "B" (bez wprowadzania na polski obszar celny). Czy firma "B" może dokonać formalności celnych mających na celu wprowadzenie zakupionego „towaru w drodze” do obrotu na polskim obszarze celnym ? [...]
11/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość