Znajdź artykuł

Towary w magazynach celnych

Goods in customs warehouses,

... Obecnie w magazynach Izby Celnej zalega jeszcze 560 tys. paczek papierosów, co do których orzeczono ich przepadek (miesięczny koszt przechowywania to ok. 5 tys.zł). Również i w tym przypadku dokonana będzie ich likwidacja poprzez spalenie w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.04.2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 50, poz.449), albowiem nie nadają się one ani do nieodpłatnego przekazania ani  do sprzedaży...[...]
5/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość