Znajdź artykuł

Towary krajowe w procedurze uszlachetniania

W ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń z towarów przywożonych montujemy urządzenia elektroniczne (produkty kompensacyjne). Część z wykorzystywanych do montażu towarów przywożonych może być kupiona lub wykonana w kraju, np. cyna do lutowania, niektóre elementy elektryczne lub drobne detale mechaniczne, a zamawiający wyraża zgodę na ich użycie zamiast towarów przywożonych. Towary kupione lub wytworzone w kraju nie byłyby towarami ekwiwalentnymi, a cena usługi wzrosłaby o wartość użytego krajowego materiału. Czy takie postępowanie jest dopuszczalne i w zgodzie z procedurą? [...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość