Znajdź artykuł

Terminy związane z procedurą uszlachetniania czynnego

I. TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w § 5 ust.1 ww. rozporządzenia wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do ww. rozporządzenia, należy złożyć nie później niż na 30 dni przed przewidywanym terminem objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego, czyli praktycznie na 30 dni przed dokonaniem pierwszego zgłoszenia celnego towarów, które mają zostać przywiezione. Wyjątki od tej zasady stanowią przepisy: § 6 ust.1 i § 62 ust.1 ww. rozporządzenia. [...]
3/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość