Znajdź artykuł

Tendencje rozwoju zarządzania ryzykiem w celnictwie ukraińskim .

Development of the risk management in Ukrainian Customs .

Efektywne zarządzanie ryzykiem zajmuje centralną pozycję we współczesnych procedurach celnych, zapewniając równowagę między wsparciem handlu a regularną kontrolą. Systemy zarządzania ryzykiem w poszczególnych administracjach celnych bazują na ustaleniach międzynarodowych i są realizowane z uwzględnieniem warunków zagranicznej działalności gospodarczej danego państwa. Międzynarodowa konwencja o uproszczeniu i harmonizacji procedur celnych (Konwencja z Kyoto), przyjęta w 1973 roku i przeredagowana w 1999 roku, określiła informatyczno-analityczne środki udoskonalenia kontroli celnej oraz stała się ważnym instrumentem prawnym dla rozwoju i uproszczenia procedur celnych, a także efektywnej i produktywnej pracy administracji celnych XXІ wieku. W rozdziale 6 „Kontrola celna” Ogólnego załącznika Konwencji podkreśla się, że przy przeprowadzaniu kontroli wykorzystuje się system zarządzania ryzykiem dla wyboru jej najbardziej odpowiednich form i minimalizacji procedur, mających na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa celnego.[...]
3/2017 str. 101

Kup aby przeczytać całość