Szefowie polskiej Administracji Celnej (dokończenie) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Szefowie polskiej Administracji Celnej (dokończenie)

Po zakończeniu II Wojny Światowej w ramach odbudowy struktur państwa polskiego, reaktywowano również polską administrację celną. Przez 55 lat, od 1945 do 1999 roku, na jej czele stało 19 bardziej lub mniej merytorycznie przygotowanych szefów. W tym artykule chciałbym pokrótce pokazać ich sylwetki oraz najważniejsze wydarzenia, jakie zachodziły w polskiej administracji celnej pod ich rządami. W okresie powojennym polską administracją celną zarządzało wspomnianych 19 dyrektorów i prezesów. Początkowo w departamencie Ceł Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa Handlu Zagranicznego, a następnie w Centralnym Zarządzie Ceł i Głównym Urzędzie Ceł (w tym 5 pełniło obowiązki szefa administracji celnej, na ogół przez kilka miesięcy).[...]
7/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość