Znajdź artykuł

Szczególny nadzór podatkowy

Jedna z tez autorki polemiki zasługuje na szczególne zainteresowanie i należałoby ją na wstępie przytoczyć, oto ona: „Warto rozważyć przeniesienie do uks (urzędów kontroli skarbowej – przyp. aut.) szczególnego nadzoru podatkowego i w rezultacie - podatku akcyzowego. W tym kierunku powinny zmierzać ewentualne zmiany”. Stanowisko to może wywoływać zdziwienie, w kontekście przeprowadzonych w 2003 roku zmian i przypisaniem kompetencji z zakresu szczególnego nadzoru podatkowego oraz podatku akcyzowego administracji celnej. [...]
8/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość