Znajdź artykuł

System preferencji celnych Unii Europejskiej

... Ponieważ precyzyjna definicja krajów rozwijających się nie została nigdy uzgodniona, w większości krajów udzielających preferencji przyjęto zasadę przyznawania ich krajom, w których produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkańca jest niższy od ich własnego. Zasadę taką stosuje również od 1991 r. Polska opierając się na „Handbook of International Trade and Development Statistics” („Rocznik statystyczny handlu zagranicznego i rozwoju”), którego nazwa została ostatnio zmieniona na „UNCTAD Handbook of Statistics” („Rocznik statystyczny UNCTAD”). Lista krajów, którym Polska przyznaje GSP publikowana jest corocznie w Wykazie nr II w postanowieniach wstępnych Taryfy Celnej (Wykaz pozaeuropejskich krajów i regionów rozwijających się, wobec których stosuje się stawki celne preferencyjne (DEV). ... [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość