System INTRASTAT w Unii Europejskiej – transakcje specjalne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

System INTRASTAT w Unii Europejskiej – transakcje specjalne

... Transakcje specjalne w systemie INTRASTAT są określane odpowiednim kodem rodzaju transakcji handlowej. Wykaz kodów rodzajów transakcji podany jest w rozporządzeniu wykonawczym dla systemu INTRASTAT (rozporządzeniu Komisji nr 1901/2000 z dnia 7 września 2000 roku, ustalającym pewne zasady związane z wdrożeniem rozporządzenia Rady nr 3330/91 w sprawie statystyki obrotu towarami pomiędzy państwami członkowskimi). ... [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość