Znajdź artykuł

System INTRASTAT w Polsce

Kto w Polsce jest zobowiązany do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT?                 Z ustawodawstwa unijnego dotyczącego systemu INTRASTAT wynika, że obowiązek sprawozdawczy ciążący na podmiotach realizujących wewnątrzwspólnotowy handel towarami powinien być zróżnicowany w zależności od wielkości handlu realizowanego przez każdy taki podmiot. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której najbardziej uciążliwy – z punktu widzenia deklaranta – obowiązek sprawozdawczy byłby nakładany jedynie na największe przedsiębiorstwa handlu wewnątrzwspólnotowego, podczas gdy obowiązek sprawozdawczy ciążący na podmiotach realizujących transakcje o niezbyt wysokiej wartości mógłby być zostać znacznie zmniejszony lub zdjęty w ogóle. Instrumentem  umożliwiającym wprowadzenie mechanizmu zróżnicowanych zakresów obowiązku sprawozdawczego do systemu INTRASTAT jest system progów statystycznych. ...  [...]
5/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość