Znajdź artykuł

System INTRASTAT – uproszczenia planowane przez Unię Europejską (część druga)

5 stron – 14 426 znaki Propozycja Austrii dotycząca wdrożenia kwalifikowanego modelu systemu jednego rodzaju obrotu zakłada zrezygnowanie ze zbierania danych dotyczących przywozów z jednoczesnym obowiązkowym rozszerzeniem zakresu danych, które miałaby podawać strona wywożąca towar. Miałoby to na celu zapewnienie w przyszłości dostępności danych dotyczących przywozów dla krajowych statystyk handlu zagranicznego państw członkowskich poprzez raporty partnerskich przedsiębiorstw zamiast tylko partnerskich państw, jak to ma miejsce w obecnym systemie, a także poprzez zharmonizowanie progu asymilacji (podstawowego) w państwach członkowskich, poprzez zwiększone wykorzystywanie danych administracyjnych i wprowadzenie odpowiednio dalszego rozwoju estymacji statystycznych i metod obliczania modelu. [...]
10/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość