Znajdź artykuł

System celny a zmiany na rynku motoryzacyjnym w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej – aspekty pozytywne

W publicystyce lansowana jest przy tym teza, według której masowy import używanych samochodów przyniósł jednoznacznie negatywne skutki, gdyż po pierwsze - bezpośrednio wpłynął na spadek sprzedaży nowych pojazdów, a przez to drastycznie pogorszył sytuację dealerów i bezpośrednich importerów oraz ich kooperantów. Po drugie - w wyniku „niekontrolowanego” przywozu używanych samochodów wzrosło zagrożenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Według autora stwierdzenia te nie są do końca prawdziwe, dlatego też celem niniejszego opracowania jest próba ich zweryfikowania.  ...[...]
8/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość