Znajdź artykuł

Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską

W poniższym artykule omówimy kwestie dotyczące stosunków z małą grupą krajów znanych jako kraje i terytoria zamorskie (Overseas Countries and Territories - OCT). W odróżnieniu od krajów objętych Ogólnym Systemem Preferencji (GSP) oraz krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (ACP), OCT zostały wymienione w załączniku do Traktatu o Wspólnotach Europejskich. Specyficzne artykuły tego traktatu (Art. 182 do 188) odnoszące się do tych krajów pojawiają się w Części IV Traktatu zatytułowanej „Stowarzyszenie z krajami i terytoriami zamorskimi”. ...[...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość