Znajdź artykuł

Stosunki gospodarcze między Polską a Republiką San Marino

Stosunki między Polską a Republiką San Marino nawiązano w 1979 roku. 3 grudnia 1979 rząd PRL oraz władze San Marino podpisały Umowę o ustanowieniu oficjalnych stosunków dyplomatycznych1. 14 listopada 1994 podpisana została druga wymiana not mająca na celu zacieśnienie wzajemnych stosunków, której stroną była w miejscu PRL Rzeczpospolita Polska.2 W przeciągu kolejnych lat oba państwa stały się stronami licznych umów wielostronnych, w tym przede wszystkim związanych z istnieniem Wspólnoty Europejskiej. [...]
10/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość