Stosowanie przez Polskę reguł Światowej Organizacji Handlu (WTO) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Stosowanie przez Polskę reguł Światowej Organizacji Handlu (WTO)

2. ŚWIATOWE OSIĄGNIĘCIA I TENDENCJE ROZWOJU WTO Lata 1994-1996 były w światowym handlu niezwykle korzystne, bowiem obroty wzrastały (realnie) rocznie średnio o ponad 8% - tak oceniła Rada Generalna WTO na swoim dorocznym posiedzeniu w końcu 1997r.x Szybszy wzrost obrotów handlowych związany był z ogólną tendencją globalizacji [...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość