Znajdź artykuł

Stosowanie przepisów prawa celnego

Każde państwo wpływa na kształt tej wymiany poprzez stanowienie przepisów prawa normujący problematykę obrotu towarowego z zagranicą ustalając zasady ogólne, prawa i obowiązki osób, uprawnienia i obowiązki organów, a także zakazy i ograniczenia. Zdaniem Krystyny Sawickiej „przepisy te tworzą pewien zbiór norm prawnych, wyodrębniony przede wszystkim na podstawie kryterium przedmiotu regulacji, jakim jest obrót towarowy z zagranicą". Tezę autorki potwierdza Feliks Prusak w komentarzu do Prawa celnego twierdząc „Prawo celne – to nie tylko sama ustawa, lecz również liczne przepisy wykonawcze (…). Prawo celne obejmuje również wiele przepisów związkowych z zakresu różnych dziedzin prawa, regulujących różnorodne zagadnienia powiązane z obrotem towarowym z zagranicą oraz ustrojem organów celnych i postępowaniem [...]
6/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość