Stosowanie gwarancji we wspólnej procedurze tranzytowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Stosowanie gwarancji we wspólnej procedurze tranzytowej

Procedura tranzytu jest procedurą zawieszającą, a wiec przy jej rozpoczynaniu główny zobowiązany powinien złożyć zabezpieczenie w wysokości należności celnych, podatków i innych opłat. Przy stosowaniu wspólnej procedury tranzytowej dozwolone jest złożenie następujących rodzajów zabezpieczenia: [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość