Znajdź artykuł

Stopień ochrony celnej – efektywna stopa protekcji

... Powstaje więc pytanie, jak wielką ochronę celną zapewniają producentom taryfy celne, jeśli w produkcji wyrobów finalnych zużywane są dobra pośrednie również obłożone cłem. Poszukiwanie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie doprowadziło ekonomistów do wypracowania metod obliczania stopnia protekcji efektywnej, tj. stopnia realnej (rzeczywistej) ochrony świadczonej przez państwo na rzecz poszczególnych gałęzi czy branż wytwórczości. W kwestii tej zasadnicze znaczenie ma rozróżnianie dwóch pojęć: nominalnej stopy protekcji dóbr finalnych i nominalnej stopy protekcji dóbr pośrednich (importowanych nakładów, tzn. importowanych komponentów zużytych przez krajowych producentów w procesach wytwarzania wyrobów gotowych o różnym stopniu zaawansowania technologicznego). ...[...]
9/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość