Stawki podatku od transportu międzynarodowego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Stawki podatku od transportu międzynarodowego

Szanowni Państwo Zwracam się z zapytaniem, które nurtuje wiele osób w firmie, w której pracuję. Firma dokonuje przerobu w ramach procedury uszlachetniania czynnego. Produkty kompensacyjne powstałe podczas procesu są wywożone do Niemiec. Transport w wywozie i przywozie zlecamy na zewnątrz – korzystamy z transportu obcego. Na fakturach eksportowych wpisujemy odrębną pozycję za wykonaną usługę i odrębną pozycję za transport. Transport dzielimy na odcinek krajowy i zagraniczny. Usługa eksportowa i transport na fakturze jest wpisana ze stawką 0 % VAT. Czy to jest właściwa stawka podatku VAT? Czy stawka na usługę transportową powinna być 22 %? [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość