Znajdź artykuł

Stawki celne preferencyjne

W imieniu importerów pragnę uzyskać wyjaśnienie o zasadach i podstawach prawnych stosowania, lub nie, preferencyjnych stawek celnych dla towarów z państw UE  pochodzące z zamorskich terytoriów tych państw, wchodzących w integralną strukturę ich państwowości. Jednocześnie kraje te wymienione są oddzielnie w załączniku do rozporządzenie MF Dz. U 117. Chodzi tutaj o takie kraje jak np.  Martynika,  Gujana Francuska, Gwadelupa, itp., jak również europejskie jak np. Gibraltar, Monaco. Jednocześnie przytaczam jedyną deklarację zawartą w traktacie wspólnotowym na powyższy temat:    [...]
8/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość