Znajdź artykuł

Status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego – rozwiązania państw trzecich oraz program WCO – (część druga – pierwsza opublikowana została w „Monitorze” z grudnia 2005 roku)

B. Możliwe rozwiązania                Przy wykonaniu wspomnianego zadania najważniejszą rolę spełniają organy celne. To jedynie administracja celna ma możliwość przeprowadzania kontroli transportu na granicach zewnętrznych danego państwa oraz prawo do ewentualnego wydania  zakazu wwozu lub wywozu. Przy pomocy jakich instrumentów możliwe jest jednak podniesienie bezpieczeństwa w międzynarodowym łańcuchu dostawczym przez organy celne? Rozpatrzyć należy dwa możliwe rozwiązania. Po pierwsze możliwe jest zintensyfikowanie kontroli celnych pod względem ich ilości oraz zakresu. Do tego brakuje jednak niezbędnych zasobów w postaci personelu oraz środków finansowych.. W praktyce prowadziłoby to także do faktycznego sparaliżowania legalnego handlu.. Droga ta jest więc jedynie możliwością teoretyczną, jednak nie praktyczną.Drugie możliwe rozwiązanie polega na efektywniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów oraz przeprowadzaniu celowych kontroli. W tym celu niezbędne jest rozróżnienie pomiędzy bezpiecznymi i niebezpiecznymi przesyłkami, co w rezultacie prowadzi do niezbędności wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem. Jednak zgodnie z jakimi kryteriami ma odbywać się analiza ryzyka?  [...]
1/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość