Znajdź artykuł

Stanowisko Polski na konferencję ministerialną Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Cancun (10-14.09.2003 r.)

... Kwestie towarów rolnych i redukcji subsydiów eksportowych Negocjacje w zakresie liberalizacji handlu towarami rolnymi są rzeczywiście jednym z najtrudniejszych tematów Nowej Rundy. Różnice wśród krajów WTO wynikają z różnej polityki wobec sektora rolnego jaką prowadzą poszczególne rządy. Spór przebiega pomiędzy krajami najlepiej rozwiniętymi ( USA, Unia Europejska, Japonia ) a krajami biednymi i rozwijającymi się. Te ostatnie postulują obniżenie ceł na towary rolne, redukcję kwot importowych w krajach najbardziej rozwiniętych i zniesienie subsydiów rolnych. W odpowiedzi na to stanowisko, zgłoszono kilkadziesiąt ( dokładnie 20 ) propozycji reformy handlu rolnego, jednakże najbardziej znaczące jest podejście do tej kwestii Unii Europejskiej i USA, jako dwóch największych na świecie producentów i importerów rolnych. ... [...]
9/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość