Społeczno-polityczne aspekty polityki celnej w Polsce – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Społeczno-polityczne aspekty polityki celnej w Polsce

W każdej gospodarce istnieją grupy społeczne i polityczne o zróżnicowanych i rozbieżnych interesach handlowych. Z jednej strony występują instytucje rządowe, które realizują przyjęte założenia i wytyczne rozwoju kraju, z drugiej strony – grupy domagające się określonych preferencji i przywilejów dla swych partykularnych interesów. Konflikt pomiędzy dążeniami grup nacisku i rolą, jaką w procesach decyzyjnych odgrywają aparaty biurokratyczne jest zjawiskiem o dużym znaczeniu dla systemu społeczno-gospodarczego kraju i niewątpliwie decyduje również o kształcie realizowanej polityki celnej państwa. 5 stron - 15724 znaki [...]
2/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość