Znajdź artykuł

Spółka holdingowa na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej jako forma planowania podatkowego (Część II)

Rozpowszechniająca się globalizacja spowodowała, iż podmioty działające w obrocie gospodarczym wykazują wzmożone zainteresowanie, a nawet wręcz dostrzegają konieczność, prowadzenia działalności na różnych rynkach, w wielu państwach. Z tego względu coraz większą popularnością cieszy się problematyka optymalizacji podatkowej inwestycji i towarzyszących im transgranicznych przepływów kapitałowych, także w kontekście planowania efektywnych operacyjnie i finansowo struktur holdingowych.[...]
7/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość