Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UEcz. IX – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UEcz. IX

SUBWENCJA Subwencje to pomoc finansowa lub związane z rezygnacją z dochodu ulgi przyznawane przedsiębiorstwom przez sektor publiczny w celu osiągnięcia określonych celów polityki gospodarczej. I tak, celem subwencji może być utrzymanie przedsiębiorstw lub całych gałęzi gospodarki, dostosowanie do nowych warunków, popieranie postępu produkcji i rozwoju firm lub ich części. Udzielanie pomocy na drodze subwencji zakłócających mechanizm konkurencji jest w ramach WE zabronione. Wyjątki dotyczą poprawy sytuacji w zakresie polityki społecznej, strukturalnej i regionalnej. Ponieważ subwencje utrudniają wolny handel, na całym świecie, np. także w ramach GATT, dąży się do rezygnacji z mechanizmu subwencjonowania.[...]
4/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość