Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UE cz. V – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UE cz. V

np. Monitor - Monitor to program wspólnotowy poświęcony analizie strategicznej, prognozowaniu i ocenie w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologii. Obejmuje on trzy strefy działań: SAST - strategiczną analizę skutków rozwoju naukowego i technicznego; FAST - długoterminowe prognozowanie wzajemnych relacji między nauką, technologią, ekonomią i społeczeństwem; SPEAR - metodologię i skuteczność społecznych i ekonomicznych ocen badań naukowych i rozwoju.[...]
9/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość