Znajdź artykuł

Skutki uchylenia przepisów przewidujących sankcję VAT

2 str. -7200 znaków Znaczenie uchylenia przepisów przewidujących sankcję VAT w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego dla podmiotów, wobec których została ona orzeczona przed dniem 1 grudnia 2008 r., a nie została wykonana w całości lub w części. Od 1 grudnia 2008 r. z ustawy o podatku od towarów i usług zniknęła 30 % sankcja VAT. Uchylenie przepisu przewidującego sankcję podatkową stanowi częściowo następstwo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4.09.2007 r. (sygn. akt P 43/06), w którym zakwestionował on jego konstytucyjność, w zakresie w jakim orzeczone wobec tej samej osoby fizycznej dodatkowe zobowiązanie podatkowe kumuluje się z sankcją ... [...]
12/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość