Znajdź artykuł

Składy podatkowe

2 strony – 4 616 znaki W Polsce obecnie przepisy nie przewidują popularnych w innych krajach składów podatkowych VAT (tzw. magazynów konsygnacyjnych lub magazynów call of stock). Szczególne preferencje podatkowe zostały przewidziane jedynie w przypadku sprzedaży towarów w składach celnych. Zgodnie z z § 7d ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z póź. zm.), stawkę 0 % stosuje się do: [...]
10/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość