Znajdź artykuł

Składy celne część 2

Wprowadzenie przez przepisy Kodeksu celnego nowej systematyki składów celnych nie spowodowało w następstwie znaczących zmian, jeśli chodzi o tryb i warunki udzielania pozwoleń na prowadzenie składów celnych. Dotychczasowa praktyka wydawania zezwoleń na założenie i prowadzenie składu celnego doprowadziła do ukształtowania sprawdzonych wzorów postępowań, których rozwiązania w znacznej części włączono do przepisów Kodeksu celnego. Wieloletnim doświadczeniom zgromadzonym w tej materii, upowszechnianym dotychczas w formie wytycznych dla organów celnych, nadana została ranga przepisów ustawy. fakt ten należy ocenić pozytywnie, zwłaszcza, ze znaczna część z proponowanych rozwiązań określa bardzo rygorystyczne warunki wpływające w bezpośredni sposób na kształtowanie sytuacji prawnej osoby ubiegającej się o udzielenie pozwolenia a następnie prowadzącej skład celny.[...]
10/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość