Składaki raz jeszcze – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Składaki raz jeszcze

Jednym z najbardziej dotkliwych problemów prawa celnego w ostatnim czasie, dla przeciętnego Polaka, stał się problem "składaków". Liczni zainteresowani, którzy złożyli samochód osobowy z części, wcześniej importowanych , bardzo tego obecnie żałują. Urzędy celne rozpoczęły masowo, wznawianie postępowań w sprawach importu nadwozi i innych części samochodowych. Konsekwencją takich wznowień postępowania jest uchylenie wcześniejszych prawomocnych decyzji organów celnych i wydanie nowych, w których ustala się, że strona lub strony postępowania importowały samochód w stanie rozmontowanym lub nie zmontowanym. Następnie wymierza się należności celne w wysokości jak w dniu importu podzespołów, zalicza się na poczet cła dotychczas uiszczone należności celne i wzywa do uiszczenia brakującej kwoty. [...]
4/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość