Znajdź artykuł

Segmentacja podmiotów gospodarczych. Nowe podejście Służby Celnej do podmiotowej analizy ryzyka

Segmentation of economic entities. The new approach of the Customs Service to the personal risk analysis

Koncepcja segmentacji podmiotów gospodarczych nawią­zuje w swoich założeniach do celu strategicznego:Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokra­tycznych oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorstwami ujętego wStrategii działania Służby Celnej na lata 2010 - 2015. Została zatwierdzona przez Szefa Służby Celnej w dniu 16 paź­dziernika 2013 r.[...]
3/2014 str. 0

Kup aby przeczytać całość