Samochody osobowe jako przedmiot opodatkowania akcyzą w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Samochody osobowe jako przedmiot opodatkowania akcyzą w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Celem opracowania jest analiza orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego samochodów osobowych, jako przedmiotu opodatkowania akcyzą, ustalona w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: u.p.a.). W opracowaniu analizie poddano orzeczenia z lat 2008 – 2010, nawiązujące zarówno do poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym u.p.a. , jak również wydane na gruncie aktualnie obowiązującej u.p.a. Problematyka analizowana w orzecznictwie sądowym dotyczyła m. in. jednofazowości podatku akcyzowego (art. 100 ust. 3 u.p.a.), użycia samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej. [...]
5/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość