Znajdź artykuł

Rozwój procesów integracyjnych w przestrzeni postsowieckiej

Najważniejszą cechą współczesności jest globalizacja gospodarki, która stała się najważniejszym czynnikiem rozwoju stosunków ekonomicznych w końcu XX – początku XXI wieku. W rezultacie globalizacji miały miejsce procesy nowego podziału własności, zmiany w międzynarodowym podziale pracy, internacjonalizacji postępu naukowo-technicznego, pojawienia się na arenie międzynarodowej nowych podmiotów gospodarczych, opóźnienia w sferze informacyjno-komunikacyjnej, liberalizacji handlu itp. Gwałtownie nasilająca się wzajemna zależność i wzajemne związki gospodarek otwierają przed licznymi krajami i biznesem nie tylko duże możliwości i perspektywy rozwoju, ale także stają się czynnikami niejasności i ryzyka na każdym poziomie zarządzania gospodarką.[...]
11/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość