Znajdź artykuł

Rozszerzenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej: trudności i perspektywy – część II

Broadening of the Euroasian Economic Union – problems and perspectives – part II

Federacja Rosyjska Negatywne tendencje zauważalne w gospodarce w 2014 roku uległy pogłębieniu na tle spadku ceny ropy naftowej i wprowadzenia systemu sankcji. Spadł popyt wewnętrzny odwzorowując tym samym zmniejszenie się realnych dochodów gospodarstw domowych i inwestycji w sektorze prywatnym. Działania naprawcze dały pozytywne rezultaty, jednak nie wystarczające na pokrycie strat społecznych i inwestycyjnych wywołanych przez dewaluację kursu waluty narodowej.[...]
9/2016 str. 337

Kup aby przeczytać całość