Rozstrzygnięcia organu celnego na podstawie art. 65 § 4 kodeksu celnego (uznanie zgłoszenia celnego za prawidłowe lub nieprawidłowe) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rozstrzygnięcia organu celnego na podstawie art. 65 § 4 kodeksu celnego (uznanie zgłoszenia celnego za prawidłowe lub nieprawidłowe)

Kodeks celny wprowadził wraz ze swoim wejściem w życie wiele nowych instytucji prawnych. Istotnym novum są procedury celne i forma załatwiania formalności celnych. Nierozerwalnym elementem tych nowości jest zgłoszenie celne. Wiele miejsca w literaturze przedmiotu poświęcono zgłoszeniu celnemu, ale nadal w praktyce rodzą się trudności w stosowaniu norm dotyczących jego weryfikacji lub kontroli, na wniosek bądź z urzędu. Wydaje się, iż nadszedł czas na podjęcie rozważań dotyczących decyzji administracyjnych wydawanych przez organy celne w związku z weryfikacją lub kontrolą zgłoszenia celnego dokonanego w przewidzianych przez prawo celne formach. W artykule tym próbujemy przedstawić naszą interpretację art. 65 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117 z późn. zm.) ... . [...]
11/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość