Rozprawa wraca do postępowania podatkowego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rozprawa wraca do postępowania podatkowego

3 strony – 9558 znaki Od 1 stycznia 2007 r. w Ordynacji podatkowej pojawiła się instytucja rozprawy. Chodzi o art. 200a - 200d tej ustawy. Sama rozprawa nie jest czymś nieznanym w postępowaniu podatkowym, gdyż funkcjonowała wraz z całym Kodeksem postępowania administracyjnego do chwili wejścia w życie Ordynacji podatkowej, czyli do 31.12.1997 r. Jednak przed rokiem 1998 zakres stosowania przepisów o rozprawie przez organy skarbowe, w szczególności przez urzędy celne, był dość skromny. Dlatego też można mówić o zasadniczo nowej instytucji prawa procesowego w prawie podatkowym, jaką jest rozprawa. [...]
4/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość