Znajdź artykuł

Rozporządzenie o współpracy służb celnych i weterynaryjnych

Lakonicznie brzmiący § 4, mówiący o udziale Inspekcji Weterynaryjnej przy zdejmowaniu plomb weterynaryjnych zabezpieczających  towar kontrolowany przez granicznego lekarza weterynarii, wynika ze szczególnego obowiązku nałożonego osobnymi przepisami na Inspekcję Weterynaryjną, dotyczącymi weterynaryjnego monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego przewożonych tranzytem lub wprowadzanych, składowanych i wyprowadzanych ze składów celnych i wolnocłowych . Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 5 czerwca 2003 r. ...[...]
7/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość